• <xmp id="4syqg"><menu id="4syqg"></menu>
  <nav id="4syqg"><code id="4syqg"></code></nav>
 •        
  機構 類型 成立時間 杠桿 傭金 點差 最小開戶資金 最小交易合約 監管機構
  CMS MM 1999 100:1 2-5 $200 10K CFTC,NFA
  FXBTG ECN 2002 400:1 浮動 $300 0.01K FSA,NFA,ASIC
  Forex Club MM 2005 100:1 3-5 $10 1K CFTC,NFA
  FX Solutions MM 2001 400:1 3-4 $250 1K CFTC,NFA
  FXCM ECN 1999 200:1 3-5 $300 10K CFTC,NFA
  Gain Capital Group MM 1999 200:1 1-2 $250 10K CFTC,NFA
  Hotspot ECN 2004 50:1 $3/100K 1-3 $7,500 100K CFTC,NFA
  IFX Markets MM 1995 400:1 2-3 $250 1K CFTC,NFA,ASIC,FSA
  Interactive Brokers ECN 1994 50:1 $2/100K 0.5-3 $10,000 25K CFTC,NFA
  MB Trading ECN 2002 100:1 $5/100K 0.5-3 $400 10K CFTC,NFA
  MG Forex MM 1992 100:1 3-5 $500 10K CFTC,NFA
  Oanda MM 2002 50:1 1.5-3.5 $1 1K CFTC,NFA
  InterbankFX(IBFX) ECN 2001 400:1 2-4 $1 0.1K CFTC,NFA
  篩選器 說明
  1.MM指做市商,即交易機構控制報價,客戶與交易商互為交易對手。ECN為電子通訊網絡,即交易機構只提供交易環境,不參與交易,不控制報價。
  2.點差,指主要貨幣對的點差。幾乎所有交易機構都不能保證在任何市場條件下提供固定點差。有一些交易機構會聲稱市場波動較小時提供固定點差。
  3.CFTC,即美國商品期貨交易委員會。NFA,即美國國家期貨協會,點擊NFA鏈接可查詢該交易機構在NFA的記錄(英文)。
  疼,别揉捏胸,,,恩好吃
 • <xmp id="4syqg"><menu id="4syqg"></menu>
  <nav id="4syqg"><code id="4syqg"></code></nav>